Warto zwiedzic

Organizacja imprez integracyjnych w pomorskim – Warto zwiedzić

Sopot (kaszb. Sopòtë, niem. Zoppot) – miasto w północnej Polsce nad Zatoką Gdańską (Morze Bałtyckie), położone pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, z którymi tworzy Trójmiasto. Szerzej, wraz z Pruszczem Gdańskim, Redą, Rumią i Wejherowem jest elementem aglomeracji gdańskiej. Sopot jest najmniejszym pod względem ludności powiatem grodzkim w Polsce. Sopot jest popularnym kurortem nadmorskim, miastem uzdrowiskowym, po II wojnie światowej znanym z organizowanych tam od 1961 w Operze Leśnej konkursów piosenki Sopot Festival.
 sopotMiasto posiada najdłuższe w Europie molo o drewnianej konstrukcji. W latach 90. XX Sopot dynamicznie się rozwijał dzięki walorom turystycznym. Sopot regularnie znajdował się na szczytach rankingów perspektywicznych gmin. Po reformie administracyjnej w 1999 roku, Sopot w drodze wyjątku otrzymał uprawnienia miasta na prawach powiatu (przysługujące nominalnie miastom o liczbie ludności powyżej 100 tys.).

Gdańsk (niem. Danzig, łac. Dantiscum, Gedanum) – miasto portowe w Polsce nad Morzem Bałtyckim, stolica województwa pomorskiego oraz archidiecezji gdańskiej. Gdańsk jest również miastem królewskim i hanzeatyckim, swego czasu najludniejszym i najbogatszym w Rzeczypospolitej. Pierwsza wzmianka o Gdańsku pochodzi z 997 roku i tę datę często przyjmuje się umownie jako początek dziejów miasta. Gdańsk uznawany jest za symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej.

Obecnie jest jednym z największych polskich miast. Według Głównego Urzędu Statystycznego z 455 581 mieszkańcami zajmuje szóste miejsce pod względem liczby ludności, a z 265,5 km² siódme pod względem powierzchni.

Gdańsk jest położony u ujścia Motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską – wraz z Gdynią i Sopotem tworzy Trójmiasto. Aglomerację gdańską, w skład której oprócz Trójmiasta wchodzą między innymi Pruszcz Gdański, Reda, Rumia i Wejherowo, zamieszkuje ok. 1 235 000 mieszkańców.

Gdańsk to miejsce narodzin „Solidarności”, dowodzonej przez Lecha Wałęsę. Znajdujące się tutaj tablice z 21 postulatami MKS zostały wpisane przez UNESCO na listę Pamięć Świata.

Gdańsk jest jednym z miast, w których rozgrywane były mecze podczas mistrzostw koszykarek EuroBasket Women 2011 oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Gdańsk kandyduje do zdobycia tytułu Europejskiej  Stolicy Kultury w 2016 roku.

Gdynia (kasz. Gdiniô, niem. Gdingen) – miasto na prawach powiatu położone w północnej Polsce nad Zatoką Gdańską (odnogą Morza Bałtyckiego) w województwie pomorskim, wchodzące w skład Trójmiasta (wraz z Gdańskiem i Sopotem). Szerzej również z Pruszczem Gdańskim, Redą, Rumią i Wejherowem, jest elementem aglomeracji gdańskiej; jako jedna z gmin wchodzi także w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.